Εκπαιδευτικές Εφαρμογές-Educational Activities


Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Ομάδες Παιδιών -Educational Programs for Children
Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης-Creative Workshops


 Προγράμματα για εφήβους -Programs for Teenagers


Οικογενειακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα -Family ProgramsΕργαστήρια Ενηλίκων -Adult Workshops

 

Προγράμματα για το πλατύ κοινό -Programs for the wide audience
Μουσειοσκευές -Museum Kits

Προγράμματα για άτομα με ειδικές αναγκες -Programs for people with special needs


Εκπαίδευση Φοιτητών σε Μουσειακά Προγράμματα-Educating University Students in Museum Programs