Ευρυδίκη Αντζουλάτου Ρετσίλα-ΒιογραφικόΣπουδές
 • Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Διδακτορικό δίπλωμα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Μεταδιδακτορικές σπουδές εξειδίκευσης στην Εθνολογία, Μουσειολογία και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών στη Γαλλία (École du Louvre, Institut d’Art et d’Archéologie Sorbonne, École Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales) και Η.Π.Α. (Museum Management Institute, Berkeley)

Μουσικές Σπουδές 
 • Πιάνο, κλασσικό τραγούδι, ανώτερα θεωρητικά

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία
 • Διδάσκουσα (Π.Δ. 407/80), Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο Η παιδαγωγική του λαογραφικού μουσείου.
 • Επίκουρος Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας: γνωστικό αντικείμενο Μουσειολογία.
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, γνωστικό αντικείμενο Διαπολιτισμικές σπουδές με έμφαση στην αξιοποίηση και προώθηση του υλικού πολιτισμικού προϊόντος.
 • Επισκέπτρια καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Lesley (Cambridge Μασσαχουσέτης)

Διδακτικό έργο
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Η παιδαγωγική του λαογραφικού μουσείου
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Εισαγωγή στη Μουσειολογία, Διαχείριση Συλλογών, Παρουσίαση και Ερμηνεία Μουσειακών Συλλογών, Διαχείριση Μουσείων.
 • Πανεπιστήμιο Lesley
 • Ελληνικός υλικός πολιτισμός: μουσειακή αξιοποίηση και μουσειοεκπαιδευτικές εφαρμογές,
 • Μουσειακή κουλτούρα και πολιτιστικές σπουδές.
 • Istituto Professionale per Ciechi (Παλέρμο)
 • Ερμηνεία και ανάδειξη πολιτιστικών αγαθών

Μεταπτυχιακά σεμινάρια
 •  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προστασία και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, Η παιδαγωγική του λαογραφικού μουσείου, Μελέτες Ειδικών Περιπτώσεων Μουσείων.
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Μεθοδολογία της έρευνας.
 • Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης/Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας (Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ): Εφαρμοσμένη Μουσειολογία.
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Λαϊκή Τέχνη και Πολιτισμός.
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών/Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό ΠΜΣ): Ηθική και Αρχαιολογία.
 • Πανεπιστήμιο George Washington: Μουσειοεκπαιδευτική δραστηριότητες και κοινό.
 • Πανεπιστήμιο Rhode Island: Παιδαγωγική του μουσείου.
 • Άλλα σεμινάρια
 • Ως Επιμελήτρια στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (ΥΠΠΟ), σεμιναριακή διδασκαλία θεμάτων λαϊκής τέχνης και μουσειολογίας σε προπτυχιακούς φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών: Παιδαγωγική των μουσείων.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Πολιτισμικές σπουδές, μουσειολογία, διαχείριση πολιτισμικών αγαθών
 • Ερευνητικό έργο/Συμμετοχή σε προγράμματα
 • Κοινοτικά Προγράμματα ΠΕΝΕΔ, Interreg, Tempus Tacis, Journeyman, Socrates, Πυθαγόρας ΙΙ
 • Ειδικά προγράμματα επιτόπιας εθνογραφικής έρευνας της Διεύθυνσης Λαϊκού Πολιτισμού του ΥΠΠΟ,
 • Ειδικό πρόγραμμα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
 • Έρευνα και μελέτη σε ιδρύματα της Γαλλίας (Musée de l’Homme, Musée des Arts et Traditions Populaires, Κέντρο Μουσειολογικής τεκμηρίωσης του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων I.C.O.M.), των Η.Π.Α. (Museum of Fine Arts στη Βοστώνη, Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη, Μουσειακή Συλλογή Πανεπιστημίου Rhode Island, Μουσείο Haffenreffer Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Brown, Ινστιτούτο Smithsonian στην Washington), της Αυστραλίας (Social History Museums στην Αδελαίδα , Museum of Applied Arts and Sciences στο Σύδνεϋ).

Δημοσιεύσεις