Ευρυδίκη Αντζουλάτου-Ρετσίλα

Η Ευρυδίκη Αντζουλάτου Ρετσίλα είναι Καθηγήτρια Διαπολιτισμικών Σπουδών στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, της οποίας Σχολής είναι Κοσμήτωρ.

Σπούδασε ιστορία, αρχαιολογία, εθνολογία, μουσειολογία και πολιτιστική διαχείριση στην Ελλάδα, Γαλλία και Η.Π.Α.        

Υπήρξε Επιμελήτρια στο κρατικό Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στην Αθήνα,   Επικ. Καθηγήτρια  Μουσειολογίας στο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και Καθηγήτρια Διαπολιτισμικών Σπουδών στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του ιδίου Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει, εκτός από την Ελλάδα, στην Ιταλία, Η.Π.Α. και Αυστραλία και  έχει επίσης οργανώσει μουσεία, εκθέσεις και μουσειακά μορφωτικά προγράμματα.

Τα ερευνητικά  ενδιαφέροντά της εστιάζονται στα πεδία των πολιτισμικών σπουδών, της μουσειολογίας και της διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών και έχει δημοσιεύσει σχετικές μονογραφίες και άρθρα στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και ιταλική γλώσσα.

==============================================================

Evrydiki Antzoulatou-Retsila is a Professor of Cultural Studies at the Department of History, Archaeology and Cultural Management of the School of Humanities and Cultural Studies of the University of the Peloponnese. She is the Dean of the School.

She studied history, archaeology, ethnology, museology and cultural management in Greece, France and the USA.

She has been Curator at the national Museum of Greek Folk Art in Athens, Assistant Professor of Museology at the Department of Archives, Library Science and Museology of the Ionian University, and Professor of Cultural Studies at the Department of Foreign Languages, Translation and Interpretation of the same University. She has taught, besides Greece, in Italy, the USA and Australia and she has planned museums, exhibitions and museum educational programs.

Her research interests focus on the fields of cultural studies, museology and cultural assets management and she has published relevant monographs and articles in Greek, English, French and Italian.